Tel: 882 811 509

Adres korespondencyjny:
Okwiet Clean Service
ul. Gen. Józefa Hallera 28F/9
40-321 Katowice

Adres: 
Łukasińskiego 17/26
42-207 Częstochowa

E-mail: 
jaroslawokwiet@gmail.com

NIP: 9490453149